KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİNİN İLAN TARİHİ ERTELENDİ

16-17 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan 3. Çukurova Genç İletişimciler Kongresi için 14 Şubat 2020 olarak belirtilen Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan tarihi Hakem Heyeti Raporlarının henüz tamamlanamamış olması nedeniyle 21 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir. Kabul edilen bildiriler için bireysel bir bilgilendirme yapılmayacak olup katılımcı adaylarının 21 Şubat 2020 tarihinde ilan edilecek olan Kabul Edilen Bildiriler Listesini kontrol etmeleri gerekmektedir.