Bildiri Tam Metnini Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallar;

 1. Türkçe yazılan bildirilerde İngilizce özet, İngilizce yazılan bildirilerde Türkçe özet bulunmalıdır.
 2. Makaleler A4 sayfa yapısında solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5 cm boşluk bırakılmak suretiyle yazılacaktır.
 3. Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dahil en az 5, en fazla 20 sayfadan oluşmalıdır.
 4. Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır. Başlıklar 12 punto Times New Roman yazı tipinde, koyu, ortalayarak ve her sözcük büyük harfle başlamak üzere küçük harfle yazılacaktır. Ara başlıklar, kalın 11 punto ve sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır.
 5. Başlığı takiben bir satır aradan sonra, sola dayalı olarak yazar isimleri, ad ve soyad şeklinde ilk harf büyük olmak üzere küçük harfle verilecek, yazarların çalıştığı kurumlar ve varsa e-posta adresleri yazar listesinin hemen altında açıklanacaktır. Yazar ad soyad bölümü 11 punto, yazar bilgisi 9 punto olarak yazılacaktır.
 6. Yazar isim ve adres bilgilerinin altında bir satır boşluk bırakılarak özete yer verilecektir. Makale özetlerinde özet metni 9 punto, Times New Roman yazı tipi ile yazılacaktır. Özet metni en fazla 200 sözcükten oluşacaktır. Makale özetini takiben 3- 5 arasında anahtar sözcük küçük harflerle yazılacaktır.
 7. Makale metinlerinin tamamı 11 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılacaktır. Makale metinleri tek satır aralığında olacaktır. Paragraflar başlatılırken sol taraftan bir girinti boşluğu bırakılacak, paragraflar iki yana hizalı (justified) biçimde yazılacaktır.
 8. Şekil, tablo, grafik, resim ve formüllerin yerleşimi metin akışına uygun olarak metin içinde olmalı ve refere edilmelidir.
 9. Makalede metin içinde geçen kaynaklar veya alıntılar yazarın soyadı ve yayın tarihi verilerek yapılacak, makale sonunda “Kaynaklar” başlığı altında yazar soyadlarına göre alfabetik sıra ile verilecektir. Makaleler: yazar (lar) soyadı, adının baş harfi, basım tarihi, makalenin açık adı, derginin açık adı, cilt numarası, sayı, sayfa aralığı, Kitap:  yazar (editör) soyadı, adının baş harfi., basım tarihi, kitabın açık adı, , basım yeri, basım evi, basım yılı. Tez:  yazar soyadı, adının baş harfi, basım tarihi,  tezin açık adı, tezin yapıldığı üniversite, düzeninde yazılacaktır (APA yazım kuralı dikkate alınacaktır).
 10. Makale metinlerinin elektronik kopyaları [email protected] adresine gönderilecektir
 • Araştırmaya dayalı bildiri metni için örnek şablon aşağıda verilmiştir. ( Sayfa basılacak kitabın formatıdır)
 • Derlemeye dayalı bildiri metinlerinde yukarıda yazılan kurallar geçerli olup, Giriş, Gelişme ve Sonuç bölümleri esas alınmak üzere yazar(lar) tarafından başlıklar konunun özelliğine göre yapılandırılacaktır.

 

Biçimlendirmeyi Bozmadan On Beş Sözcüğü Geçmeyen Başlığı Buraya Ekleyiniz (12 punto)

Ad SOYAD11, Ad SOYAD22 ..

1: Ünvan, Üniversite adı, Fakülte adı, Şehir-Ülke, e-posta

2: Ünvan, Üniversite adı, Fakülte adı, Şehir-Ülke, e-posta

ÖZET:  Her makalenin başında yazıldığı dilde özet bulunmalıdır. Özet, 9 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve en az 500 en fazla 1000 sözcük şeklinde yazılmalıdır. (Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip yerine kendi özetinizi yazabilirsiniz.) 

Anahtar sözcükler: anahtar sözcükler küçük harflerle yazılmalı ve 3–5 anahtar sözcük bulunmalıdır. Anahtar sözcükler virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalıdır.

 1. GİRİŞ

Bölüm başlıkları büyük harfle yazılmalıdır. Makalelerde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Bölümlerin içinde alt başlıklar verilmelidir.

Bundan sonraki bütün kısımlar, burada olduğu gibi, 11 punto ve tek satır aralıklı olarak, biçimlendirme bozulmadan yazılmalıdır. Makalenin uzunluğu, kaynakça kısmı dâhil olmak üzere 8 sayfayı geçmemelidir. Aksi takdirde makale incelemeye alınmadan yazara iade edilecektir.

1.1. Alt Başlık Küçük Harfle Yazılmalıdır

Alt başlıklar küçük harfle, koyu ve yukarıdaki formata uygun yazılmalıdır. Burada olduğu gibi alt bölümlerde bu formata dikkat edilmelidir.

Makale içindeki tablolar, biçimsel olarak aşağıda verilen örneğe benzer şekilde, kendi içeriğinin gerektirdiği biçimde oluşturulacak; tablo başlığı üstte, sola dayalı ve koyu yazılacaktır.

Tablo 1: Tablo Adındaki Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük Olmalıdır

 ……………       ……                         ……
……..1.4730.34730.3
2.6038.76038.7
3.4831.04831.0
………K11775.511775.5
E3824.53824.5
Toplam 155100155100
 1. YÖNTEM

Araştırma makalelerinde, buraya yöntem kısmı eklenmeli ve ilgili alt başlıklar verilmelidir (çalışma grubu veya örneklem, ölçme araçları, veri analizi vb.).

 1. BULGULAR

Buraya araştırma makaleleri için bulgular kısmı eklenmelir.

 1. TARTIŞMA ve SONUÇ

Buraya yorum/tartışma kısmı eklenmeli ve yukarıda verilen önerilere dikkat edilmelidir.

 1. KAYNAKLAR

Kaynaklar 9 punto ve tek aralıklı olarak yazar soyadlarına göre sıraya konularak yazılmalı, APA (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Türkçe kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘ve’ yazılmalıdır. Yabancı kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘, &’ yazılmalıdır.