KATILIMCILAR İÇİN KAYIT BİLGİLERİ

1-Bir katılımcı yazılı bildiri türünde en fazla iki bildiri ile kongreye katılabilir.  Kongremize gönderilen bildirilerde yazar sayısı 3 kişi ile sınırlandırılmıştır.

2-Kongremize gönderilen bildiri ve posterler eğer “YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA” Tezlerinden türetilmiş ve üretilmiş ise ilk sırada ilgili çalışmanın sahibi ve ikinci sırada ilgili çalışmanın danışmanının ismi yer almak zorundadır.

3-Bildirisini sunan katılımcılara KATILIM BELGESİ verilecektir. Bildirisi kabul edildiği halde sunmayanlara katılım belgesi verilmeyecektir.

4-Kongre sırasında gün boyunca çay, kahve ve ikramlar gerçekleştirilmekte olup her katılımcı bu imkândan faydalanabilecektir. Ayrıca katılımcılara öğle ve akşam yemekleri verilecektir.

5-Katılımcılara konaklamaları için ücretsiz konaklama imkanı sağlanacaktır.

6-Sayın katılımcılar bildiriler hem tam metin olarak yayınlanacak, bildiri özetleri ise bildiri özet kitapçığında yer alacaktır

KATILIMCILARA VERİLECEK HİZMETLER

  • Bilimsel Toplantılara Katılım
  • Kongre Çantası (Not Defteri, Kalemler, Küp Blok Kağıt)
  • Basılı Materyaller (Yaka Kartı, Katılımcı Belgesi, Tanıtım Kitapçığı)
  • Kongre Programı
  • Gün Boyu İkramlar
  • Bildiri özetleri Kitabı