BİLDİRİ BAŞVURU FORMU [email protected] ADRESİNE GÖNDERİLECEKTİR

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN KALAN SÜRE

Gün
Saat
Dakika
Saniye

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi: 05 Ocak 2020

 • Gönderilen bildiriler sözel bildiri olarak değerlendirilecektir.
 • Özetler sadece mail adresimiz üzerinden kabul edilecektir. Lütfen web sitesindeki özet gönderme formunu kullanarak bildiri özetini [email protected] adresine gönderiniz.
 • Özet, özet formu sınırları içinde İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır. Özet en az 500, en fazla 1000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır. Sunum yapacak yazar isminin altı çizilmelidir.
 • Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır ve 12 punto şeklinde olmalıdır. Tüm bildiri içerisindeki yazı karakteri TİMES NEW ROMAN ile yazılmalıdır.
 • Bildiri metni; özet, giriş, amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonuç içerikli hazırlanmalıdır. Bildiri metinlerinin üst kısmında çalışmanın konu başlığı altında yazarların sıralı olarak isim soy isim ve öğrenim bilgileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) belirtilmelidir.
 • Sözel sunulan bildiriler içerisinden üç bildiri içerik ve literatüre katkı konusunda bilim ve hakem kurulunun değerlendirilmesi sonucunda belge ile ödüllendirilecektir. Bildirilerin, bilim ve hakem kurulunun değerlendirmesi sonucunda ve içerik konusunda yeterli görülmesi durumunda 3 bildiri belge ile ödüllendirilecektir. Bu belgeler birincilik, ikincilik ve üçüncülük şeklinde olacaktır. Ödüller bir maddi boyut art ezmemekte sadece belge ile belgelendirilecektir.
 • Kabul edilen ve sunulan bildiriler kongre sonrasında kongrenin web sitesinde ilan edilecek ve sunum yapan tüm katılımcılara bildiri kitabı “PDF” olarak gönderilecektir. Kayıt olsa bile sunulmayan hiçbir bildiri kongre özet kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar bildirilerini sunmak zorundadır.
 • Kayıt yaptırmış olması bildiri özet kitabında basılacağı anlamını taşımamaktadır. Sunumu her ne nedenle olursa olsun yapılmayan bildiri, kongremizin özet kitabında yer almayacak ve bu konuda yazar ile katılımcılar kongremiz yönetimi üzerinde bir talep oluşturamayacaktır. Tüm katılımcılar ilgili bilimsel programa uygun şekilde hareket etmek ve sunumunu gerçekleştirmek zorundadır.
 • Hakem değerlendirme süreci sonrasında oluşan sonuca göre katılımcılar kongremize göndermiş oldukları bildirilerini sözel sunacaklardır.
 • Hakem değerlendirme sonrasında olumsuz bir durumda ise bildiriler RED edilecektir. Red edilen bildiriler kongremizde yer almayacaktır. Bu konuda katılımcı ve yazarlar kongremiz üzerinde bir talep ve yaptırımda bulunamazlar. Bu haklar tek taraflı olarak kongremize aittir.
 • Katılımcıların kongremizde sunduğu bildirilerin yayınları konusunda destek sağlanacaktır.
 • Kongreye katılacak olan katılımcıların sadece konaklama masrafları karşılanacak olup, şehirlerarası ulaşım için bütçe ayrılmamıştır.
 • NOT:Bildiri Başvuru Formunda yer alan “Çalışma hangi alt başlıkta değerlendirilmelidir?” sorusuna KONULAR sayfasında ilgili konu başlığının yanında bulunan sayıyı yazınız.

Değerli katılımcılar;

Kongremize gönderilen bildirilerin özetlerinde mutlaka çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulgular ve sonucuna ilişkin bilgiler yer almalı, bildiri özetini değerlendiren hakemlerin bildirinin geneli hakkında bu özet sonrasında fikir sahibi olması sağlanmalıdır.. Kongremize gönderilen çalışmaların daha öncesinde bir başka kongrede sunulmamış, red edilmemiş ve yayınlanmamış olması şartını aramaktadır.