ÇAĞRI METNİ

Sevgili Arkadaşlar ;

Sizleri, 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi, Adana’da  gerçekleştirilecek olan ve bu yıl 3. Kez düzenleyecek olduğumuz Çukurova Genç İletişimciler Kongresi’ne davet etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ulusal nitelikte olan kongrenin amacı belirlenen alanlarda çalışan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin düşüncelerini, araştırma sonuçlarını ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam yaratmak, öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve güncel bilimsel gelişmeler üzerine kültürel bir tartışma platformu oluşturmaktır. Kongrenin temel amacı ise düşüncelerin özgürce ifade edilmesini sağlayarak bir ifade ve iştirak kültürü yaratmaya katkıda bulunmaktır.

İletişim alanında, daha önceki kongrelerde, 12 Ana başlıktan oluşan kongremize bu yıl dört ana başlık daha eklenmiştir. Bu başlıklar; Dil, Edebiyat ve İletişim, Sanat ve İletişim, Sportif İletişim ve Sağlık İletişimi başlıklarıdır. Bu yeni başlıklar ile tartışma platformunu genişletmek ve bu spesifik çalışma alanlarını kongremize dahil etmek suretiyle bu alanlar ile iletişimin bağını kurmak ve güçlendirmek amaçlanmaktadır. 

İletişim  alanında önde gelen akademisyenlerin Bilim Kurulu’nda yer aldığı bu kongre, İletişim fakültelerinde öğrenim gören arkadaşlarımızın yanı sıra iletişimle ilgili belirlemiş olduğumuz alanlarda söyleyecek sözü olan bütün  lisans ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Kongreye gönderilecek her çalışmada bildiri sahibinin ya da sahiplerinin lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması zorunludur. Kongrenin adının Genç İletişimciler Kongresi olması düşüncelerin gençliği ve dinamizmi ile ilgili olup, öğrenci olunması kaydıyla katılım için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Kongrenin dili Türkçe’dir. Kongreye gönderilen çalışmalar ilgili alanda uzman 2 hakem tarafından değerlendirilecektir. Kongrede tam metin olarak sözlü sunulan tüm bildiriler, yayımlanacak olan tam metin bildiri kitabında yayımlanacaktır. Buna ek olarak bilim kurulu tarafından seçilecek tam metinlerin kitap olarak basılması da planlanmaktadır. Ayrıca Kongre’de her bir bilim dalı için bilim kurulu tarafından seçilecek bildiriye alanında en iyi bildiri ödülü verilecektir ve ayrıca bu birinciler arasından da en iyi bildiri seçilecektir.

Ulusal düzeyde davetli konuşmacıların ve araştırmacıların da yer alacağı Çukurova Genç İletişimciler Kongresi’nde 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde sizleri Adana’da görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Kongre için herhangi bir ücret alınmayacaktır. Aksine sizleri layıkıyla ağırlamak için şehir içi ulaşım, konaklama ve yemek giderlerinizi de karşılayabilmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

 

ÇUKUROVA GENÇ İLETİŞİMCİLER KONGRESİ DÜZENLEME KURULU